Loading...
Tercijarni sektor 2018-02-02T23:42:48+00:00
AVENTURINE S.A.

AVENTURINE S.A.

Izrada razvojnog poslovnog plana finansiranog programom “Business Financing for the development of Advanced Broadband Services”.

CAN COMMUNICATIONS S.A.

CAN COMMUNICATIONS S.A.

Izrada razvojnog poslovnog plana finansiranog programom “Digital Culture”.

CYBERSOFT LTD

CYBERSOFT LTD

Izrada razvojnog poslovnog plana finansiranog programom “Digital Future”

ACHILLEAS ACCESSORIES

ACHILLEAS ACCESSORIES

Modernizacija prodavnica”Achilleas Acccessories”  finansirana programom podrške malim i srednjim preduzećima aktivnim u sektorima trgovine i usluga.
Izvor financiranja Ministry of Economy and Competitiveness.

PSARISTON

PSARISTON

Modernizacija restorana “PSARISTON” kroz program koji podržava mala i srednja poduzeća aktivna u sektorima trgovine i usluga. Finansirano od strane Ministry of Economy and Competitiveness

MINI TENNIS

MINI TENNIS

Modernizacija preduzeća “Mini Tennis”, finansirana programom “Jačanje malog i srednjeg preduzetništva aktivnog u sektoru prerade – turizma – trgovina i usluga”.

ATHLESIS

ATHLESIS

Modernizacija teretane “Athlesis”, finansirana programom “Jačanje malog i srednjeg preduzetništva aktivnog u sektoru obrade – turizma – trgovina i usluga”.

Z-MALL

Z-MALL

Modernizacija preduzeća “Z-Mall”, finansirana programom “Podrška maloprodajnim preduzećima u implementaciji digitalnih investicija (digitalna maloprodaja)» (NSRF 2007-2013).

WHIRLPOOL

WHIRLPOOL

Priprema, podnošenje i monitoring implementacije poslovnog plana, finansiranog od strane programa pod nazivom “Strukturalno prilagođavanje radnika malih preduzeća koja zapošljavaju 20-49 ljudi u toku ekonomske krize” (NSRF 2007-2013).
S. DELIGIANNIS AND CO EE

S. DELIGIANNIS AND CO EE

Priprema, podnošenje i monitoring implementacije poslovnog plana, finansiranog od strane programa pod nazivom “Strukturalno prilagođavanje radnika malih preduzeća koja zapošljavaju 20-49 ljudi u toku ekonomske krize” (NSRF 2007-2013).