Loading...
Nacionalni projekti 2018-02-02T17:27:09+00:00
EOPPEP

EOPPEP

Konsultantske usluge planiranja, pripreme, implementacije, monitoringa, menadzmenta i kontrole generalnog biznis plana i svih njegovih akcija. Ugovor je sklopljen sa National Organization for Certification of Skills and Professional Guidance (EOPPEP).

EQUAL

EQUAL

Tehnički konsalting opštine Perama pri implementaciji, monitoringu i menadzmentu EQUAL projekta.

GREEK MINISTRY OF HEALTH

GREEK MINISTRY OF HEALTH

Tehnički konsalting za grcko Ministarstvo zdravlja. Sa ingerencijama tehničkog direktora u okviru planiranja, izveštaja i podrške implementacije projekata o ishrani i sportu (Deputy Ministry of Nutrition and Sports).

TOPSA CENTRAL GREECE D.C. DIODOS

TOPSA CENTRAL GREECE D.C. DIODOS

Moderator i konsultantska podrška na projektu politike aktivnog zapošljavanja na ostrvu Evvoia. Razvoj inkubatora društvenog preduzetvištva sa naglaskom na alternativne turističke zone, promociju lokalnih proizvoda i zelenu ekonomiju. Projekat je u okviru programa TOPSA implenemtiran sufinansiranjem ESF.

+WORK IN TOURISM

+WORK IN TOURISM

Moderator partner: KOINONIKI ENDYNAMOSI NGO. Ostali članovi konzorcijuma: Premium Consulting, Athens Development and Tourism Promotion Company (EATA), ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTER, VOCATIONAL TRAINING CENTER Ergon. Izrada studije postojeće situacije na lokalnom tržištu rada. Učešće u savetovanju o zapošljavanju.

INNOVATION IN SARONICOS

INNOVATION IN SARONICOS

Izrada studije o postojećem tržištu rada. Konsultantska podrška dobrim praksama preduzetništva i zapošljavanja u socijalnoj ekonomiji. Konsultantska podrška i implementacija specijalizovanih radionica. Podizanje svesti i aktivacija zaposlenih )mentorstvo. Moderator partner: DEVELOPMENT ASSOCIATION OF LAVREOTIKI.

SPORT BUSINESS DEXTERITY

SPORT BUSINESS DEXTERITY

Promocija lokalnog zapošljavanja i jačanje društvene kohezije kroz sport. Izrada biznis plana. Moderator partner: MONDIAL MARKETING AE
Ostali partneri: Premium Consulting, PANHELLENIC GYMNASTIC ASSOCIATION, AUXILIARY INSURANCE SECTOR FOR SEAMEN (KEAN), Social Cooperative Enterprise (SCE) SYNERGEIA , Social Cooperative Enterprise (SCE) EN DRASI, NGO FOUR ELEMENTS, TRAINING – CENTER FOR LIFELONG LEARNING LEVEL TWO, TREK CONSULTING.

EMPLOYMENT INITIATIVE

EMPLOYMENT INITIATIVE

Izrada studije lokalnog tržišta rada. Studija i analiza mogućnosti za zaposlenje u pomorskoj transportnoj industriji. Profesionalni konsalting kroz organizovanje radionica. Partneri: Premium Consulting, Piraeus Chamber of Handicrafts, Institute of Small Businesses (IME) of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IME GSEVEE), TRAINING – CENTER FOR LIFELONG LEARNING LEVEL TWO, Business Consultants, ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTER (EDC), Municipality of Keratsini – Drapetsona

SOCIAL PARTNERSHIPS

SOCIAL PARTNERSHIPS

Izrada biznis plana.
AkcijaDruštveno partnerstvo – društvena solidarnost
Moderator partner: KLIMAX PLUS SOCIAL PARTNERSHIP OF LIMITED RESPONSIBILITY

HELLENIC FIRE SERVICE – PYROSIN

HELLENIC FIRE SERVICE – PYROSIN

Pružanje tehničkih konsultantskih usluga komandi grčke vatrogasne službe u okviru PYROSIN projekta.

MUNICIPALITY OF RHODES – PREMARPOL

MUNICIPALITY OF RHODES – PREMARPOL

Pružanje tehničkih konsultantskih usluga opštini Rodos u okviru Premarpol projekta.

MINISTRY OF SHIPPING

MINISTRY OF SHIPPING

Konsultantske usluge menadzmenta i monitoringa na strateškom projektu “Cross-border Cooperation for Marine Spatial Planning Development”.

URBAN of Perama

URBAN of Perama

Tehnički direktor projekta “Social and Economic Revitalization of the Municipality of Perama” (KP URBAN of Perama), koji je jedan od 3 URBAN programa u Grčkoj sa totalnim budzetom od okvirno 13 million EUR.