Loading...
KOMPANIJA – LJUDSKI RESURSI 2018-07-28T09:51:23+00:00

Premium Consulting Montenegro je osnovan 2017. godine od strane ekonomskih eksperata sa bogatim iskustvom u savijetovanju, finansiranju ulaganja i menadžmentu projekata u privatnom i javnom sektoru, kao i u izradi specijalizovanih studija za različite nacionalne i međunarodne ekonomske sektore.

Kompanija Premium Consulting se energično razvija na nacionalnoj i međunarodnoj osnovi. Kompanija je izgradila i kontinuirano održava i razvija široku mrežu poslovnih saradnika u Grčkoj, na Kipru i u ostalim zemljama Evropske unije.

Primarno polje djelatnosti kompanije Premium Consulting Montenegro je savijetovanje, finansiranje ulaganja i projektni menadžment. Kompanija je posebno specijalizovana za privatne i javne investicije, izradu evaluacionih studija i ekspertiza, pripremu i sprovođenje evropskih projekata.

Kompanija i njeni eksperti imaju značajno iskustvo u pripremi i izradi finansijskih studija, istraživačkih projekata, kao i pružanja konsultantskih usluga preduzećima iz privatnog ili javnog sektora.

Premium Consulting Montenegro regrutuje iskusne profesionalce sa bogatim akademskim i profesionalnim biografijama, sposobne da obezbijede najsavremenija poslovna rješenja prilagođena specifičnim potrebama svakog klijenta.

Ekspertski tim kompanije čine ekonomisti sa postdiplomskim i doktorskim akademskim zvanjima. Pored toga, kompanija sarađuje sa spoljnim saradnicima koji imaju različite komplementarne specijalizacije (ekolozi, advokati, arhitekti, arheolozi, inženjeri, računarski inženjeri, analitičari, itd.).

Tim kompanije Premium Consulting Montenegro ima veliko iskustvo u različitim privrednim sektorima poput energetike, saobraćaja, turizma, maloprodaje i pomorske špedicije, brodogradnje.