Loading...
FINANSIJSKI I PROJEKTNI MENADZMENT ZA PRIVATNE INVESTICIJE 2018-07-28T10:26:09+00:00

Premium Consulting Montenegro nudi integrisane konsultantske usluge koje imaju za cilj razvoj poslovanja. Kompanija obezbjeđuje mogućnost finansiranja ulaganja, pripremanje, podnošenje i implementaciju sufinansiranih projekata za nova i postojeća preduzeća.

Premium Consulting Montenegro je posvećen promociji i aktivnom učešću u međunarodnim mrežama saradnje kroz Evropske projekate.

Konkretno, Premium Consulting Montenegro nudi sljedeće usluge:

  • Procena podobnosti investicionog projekta

  • Izrada relevantnog poslovnog plana

  • Priprema i podnošenje projekta

  • Pružanje podrške umrežavanju preduzeća iz privatnog sektora sa institucijama javnog sektora

  • Upravljanje projektom i profesionalno praćenje implementacije nakon završetka projekta

  • Podršku tokom isplate donacija