Loading...
KLIJENTI – SARADNJE 2018-02-03T22:57:17+00:00

Kompanija sarađuje sa preduzećima, agencijama, organizacijama, javnim ustanovama i univerzitetima u Crnoj Gori i inostranstvu u oblasti konsultantskih usluga (finansiranje, upravljanje, izrada studija), ali i razvojnih programa Evropske unije u kojima učestvuje kao menadžer projekata, partner ili tehnički savjetnik na kofinansiranim projekatima.

INDIKATIVNE SARADNJE U JAVNOM SEKTORU

INDIKATIVNI PROJEKTI – PRIVATNI SEKTOR