Loading...
KONSULTANTSKE USLUGE / STUDIJE ZA JAVNI SEKTOR 2018-07-28T10:16:33+00:00

Premium Consulting Montenegro pruža integrisane usluge planiranja, finansiranja, implementacije i razvoja investicionih projekata za organe javnog sektora iz Crne Gore.

Pored toga, Premium Consulting Montenegro se bavi pripremom, implementacijom i menadžmentom predloga projekata državnih agencija i organa na konkursima za sufinansirajuće projekte Evropske unije.

Konsultantske usluge koje Premium Consulting pruža javnom sektoru fokusiraju se na sljedeće teme:

  • Tehničke savjetodavne usluge agencijama javnog sektora i krajnjim korisnicima, pri implementaciji evropskih ili nacionalnih, sektorskih i regionalnih operativnih programa.

  • Planiranje, pripremanje, podnošenje i upravljanje projektima evropskih ili nacionalnih programa za razvoj javnog sektora.

  • Obavljanje istraživanja, terenskih studija i / ili stručne evaluacije za javne organizacije i ustanove.

  • Priprema tenderske dokumentacije.

  • Podrška i umrežavanje sa drugim javnim institucijama i lokalnim vlastima u inostranstvu (Premium Consulting Montenegro sarađuje sa lokalnim opštinama u Italiji, Malti, Španiji, Kipru, Slovačkoj, Crnoj Gori i drugim balkanskim zemljama).

  • Savjetodavne usluge u oblasti upravljanja zaštitom životne sredine (tehnička podrška, projektovanje i implementacija programa reciklaže, obnovljive energije, itd.).

  • Priprema operativnih programa za opštine i razvoj sistema upravljanja, prema kriterijumima postojećeg institucionalnog okvira.