Loading...
Energetski sektor 2018-02-02T22:48:00+00:00
SOLARIG SA

SOLARIG SA

Razvoj projekata “Obnovljivih izvora energije” i “fotonaponskih stanica” (45 MW u Grčkoj) za poduzeće «SOLARIG SA».

SP ENERGY

SP ENERGY

Razvoj projekata “Obnovljivih izvora energije” i “fotonaponskih stanica” (45 MW u Grčkoj) za poduzeće «SP ENERGY».

PC ENERGY

PC ENERGY

Razvoj projekata “Obnovljivih izvora energije” i “fotonaponskih stanica” (45 MW u Grčkoj) za poduzeće «PC ENERGY».