Loading...
Studije 2018-02-03T01:38:48+00:00
  • Izrada analitičke studije, evidentiranje i izveštavanje o sektoru priobalnog saobraćaja u Grčkoj (u saradnji sa Ekonomskom fakultetom Univerziteta u Pireju).

  • Učešće u “Studiji o programu ekonomskog oporavka Perama u regionu Atike” (Period razrade: 2005-2006, ažuriran u septembru 2012).

  • Istraživanje tržišnih karakteristika, ovlašćenja i konkurentnosti korišćena kamiona kao javnih vozila u Grčkoj (u saradnji sa Ekonomskom fakultetom Univerziteta u Pireju).

  • Studija o ekstraverziji sektora, u okviru akcije 1: “Dizajn aplikacija” koju implementira KE.A.EP. u kontekstu akta “Artefakt”.

  • Izrada tehnološko-ekonomske studije pod nazivom: Predlog za pokrivanje deficita vode na ostrvima Kikladi i Dodekanezi (Aegean Desalinations SA).