Loading...
Industrijski sektor 2018-02-02T23:05:10+00:00
KIOUR

KIOUR

Priprema, podnošenje i praćenje, implementacija poslovnog plana u kontekstu programa “OBRADA U NOVIM USLOVIMA” (NSRF 2007-2013).

SKLIVAS TRANS

SKLIVAS TRANS

Praćenje implementacije poslovnog plana finansiranog programom “MODERNISATION OF INLAND ROAD FREIGHT TRANSPORT”.
RIGAS PLASTIKA

RIGAS PLASTIKA

Modernizacija “Rigas PLASTICS SA” finansirana programom “Jačanje malih i srednjih poduzeća aktivnih u sektorima obrade – turizma – trgovina i usluga” (NSRF 2007-2013).

KONSTANTINIDIS SA

KONSTANTINIDIS SA

Priprema, podnošenje i praćenje implementacije poslovnog plana u okviru programa “BUSINESS EXTROVERSION – COMPETITIVENESS” (NSRF 2007-2013).