Loading...
Izrada studija 2018-02-02T20:18:04+00:00
 • Izrada materijala za obuku za e-learning baze podataka i okviru transnacionalnog programa (draft predloga projekta i menadzment) INTERREG Grčka – Kipar, pod nazivom e-Shipping (Maritime Education in Greece and Cyprus) – Vodeći partner: Department of Merchant Shipping Cyprus.

 • Izrada studije za lučku kapetaniju Herakliona pod naslovom “Hierarchy of needs and identification of the upgrade equipment specifications of the services of port Authority of Heraklion”.

 • Procena rizika – izrada studije upravljanja kriznim situacijama za lučku kapetaniju Herakliona» u okviru projekta «Transnacionalni sigurnosni sistem (prekogranična sigurna luka – mreža)». Akronim programa «Teritorijalna saradnja SAFEPORT» Grčka – Kipar 2007-2013.

 • “Dijagnostička analiza potreba MSP u Atini” u okviru podprojekta “Konsultantska podrška malim preduzećima u inovacijama, preduzetništvu i partnerstvu”. Ugovor sklopljen sa Institutom malih preduzeća grčke konfederacije profesionalaca, zanatlija i trgovaca (IME GSEBEE).

 • Spoljna procena Zakona “Akcije za prilagođavanje profesija za ekonomsku krizu koje predstavlja GSEBEE kroz pilot projekte za tehničku obuku i sertifikaciju”. Ugovor sklopljen sa Institutom za mala preduzeća Grčke konfederacije profesionalaca, zanatlija i trgovaca.

 • Spoljna procena Zakona “Pilot programi kao alternativa zatvora za počinioce – korisnici ilegalnih droga”. Ugovor sa Nacionalnom organizacijom za borbu protiv zloupotrebe droga (OKANA).

 • Spoljna procena Zakona “Stažiranje diplomaca u institucijama za stručno usavršavanje”. Ugovorni sklopljen sa: Fondacija za mlade i cjeloživotno učenje (INEDIBIM).

 • Spoljna procena Zakona «Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija». Ugovor sklopljen sa: Nacionalna organizacija za certifikaciju veština i stručno usmjeravanje (EOPPEP).

 • Spoljna procena podprojekta “Ključne akcije za doktorske studije i istraživanja na Univerzitetu u Pireju” u okviru Zakona “Jačanje istraživačkih potencijala kroz implementaciju doktorskih studija i istraživanja – HERAKLEITOS II, Univerzitet u Pireju”. Završeno uspešno.

 • Eksterna evaluacija Zakona “Eu-kinisis: jačanje i promocija zdravlja na radu kroz sportsko-kinetičku rekreaciju”. Ugovor sa: Region Attica. Završeno uspešno.

Izrada biznis planova za opštine Dafni, Hydra and Perama u Grčkoj.

 • Studija Primenjivih tehnologija na Kritu (naručilac: Heraklion Development Company).

 • Studija tehnoloških primena i najboljih praksi u prefekturi Larnaca.

 • Studija Primenjivih tehnologija u Lesvosu (naručilac: Lokalni razvoj kompanije Lesvos – “ETAL”).

 • Učešće u implementaciji projekta “Upravljanje viškom hrane u korist ugroženih društvenih grupa – eksploatacija viška hrane i distribucije ugroženim grupama stanovništva”, (NVO KLIMAKA)

 • Tematski turizam i tehnološki parkovi “(Greek Tourism Authority).

 • “Razvoj turizma u otočnim područjima” (Greek Tourism Authority).

 • “Načini štednje energije i vode u turističkim preduzećima” (Greek Tourism Authority).

 • “Studija akcionog plana za rješavanje demografskog izazova u prefekturi zapadne Grčke”.

 • “Studija za izradu sveobuhvatne strategije za rješavanje demografskih promjena u prefekturi zapadne Grčke” (ugovorni sa Prefektura zapadne Grčke).

 • “Studija iz oblasti kulturnog turizma” (Ugovorni sa: Istočna Mediteranska kulturna mreža-PC Interreg).

 • Učešće u studiji pod nazivom “Adaptacija finansijskog instrumenta JESSICA u grčkoj stvarnosti”, Evropska investiciona banka.

 • Projektovanje i implementacija operativnih centara za prihvat prijem i podršku djeci u opštinama Gastouni, Keratsini, Ano Liosia i Ksanthi. Ugovorni sa: Specijalna služba za koordinaciju i praćenje aktivnosti Evropskog socijalnog fonda (EISEKT).